Actueel

 

De nieuwe Website!

Hij staat zoals u ziet online.
Net voor de start van het nieuwe koorseizoen 2021/2022 is onze vernieuwde website  in de lucht.

Er hangt wel een zwarte sluier over dit goede nieuws, want de vreugde wordt overschaduwd door het  onverwacht wegvallen van onze digitale alleskunner Ad de Jong die op 23 mei jongstleden volstrekt onverwacht overleed. Hij - de oud-voorzitter - was het die heel wat digitale en andere borden voor Streekkoor Canthonis in de lucht hield. Het is niet de enige reden waarom we Ad de Jong verschrikkelijk zullen missen. Hij was ook een geweldig koorlid dat te hulp schoot waar hij kon en initiatieven nam als dat nodig was.
Het kunnen uitvoeren van het grote werk van Karl Jenkins, The Armed Man, was niet mogelijk geweest zonder zijn grote en betrokken inzet. Hij bracht voor dit kostbare project subsidie mogelijkheden in beeld en zocht in samenwerking met het Oorlogsmuseum Overloon naar passend beeld en geluid uit de oorlogsjaren.
Graag hadden we The Armed Man nog eens in Overloon uitgevoerd samen met Duitse en Engelse vrienden die we in Berlijn ontmoetten toen we daar met zo’n 2500 koorzangers en musici uit de hele wereld dit indrukwekkende stuk hebben uitgevoerd…. Het heeft niet meer zo mogen zijn, de corona pandemie was daarbij de spelbreker.
We zullen ons Ad de Jong in lengte van jaren herinneren.

Van harte hoop ik dat we u seizoen 2021/22 (weer) gaan ontmoeten en opnieuw bij u een gevoelige koor-snaar weten te treffen. Aan ons zal het niet liggen, we laten – mag het zijn voorgoed – corona achter ons en we bouwen verder aan een harmonieuze koorzang-toekomst. 
En mocht u zelf op zoek zijn naar een goed koor? Wij, de leden van Streekkoor Canthonis, onder de bekwame leiding van dirigent Miriam Westgeest heten u op dinsdagavond van harte welkom!

Jos Verbeeten, voorzitter

© Canthonis