Bedankt voor uw aanmelding

Wilt u s.v.p. betalen op:
Rabobank IBAN: NL13 RABO 01 562 997 04 ten name van Streekkoor Canthonis.
Na betaling ontvangt u de kaart(en) zoals u heeft gevraagd.