IMG_9737
IMG_9883
IMG_9885
IMG_9748
IMG_9752
IMG_9872

Bestuur

Voorzitter Jos Verbeeten
Penningmeester Sjoerd Adema

Bestuursleden: Elly van Dongen en Resi Krüpers.

Secretariaat

Secretaris Wil Bank

Vereniging

Sinds de oprichting in september 2002 is Streekkoor Canthonis een vereniging.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK17153143.

Bankrekeningnummer

Rabobank IBAN: NL13 RABO 01 562 997 04 ten name van Streekkoor Canthonis.

Repetities

Dinsdag van 20:00 tot 22:00 uur
MFA Oelbroeck, Breestraat 1d, 5845AX  Sint Anthonis.

Dirigent

Miriam Westgeest

Mentoren

De vier zangsecties hebben elk een mentor.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zijn sectie.